Jag är inte uppvuxen med att alla går på högskolan - DiVA

8071

Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning

Men skillnaderna i de utbildningsval som elever gör beror till största delen ändå på hur elever med olika familjebakgrunder presterar i skolan. Skolans kompensatoriska arbete behöver därför bli mer effektivt och ske tidigare under elevers skolgång, skriver forskarna Anna Ambrose och Biörn Ivemark. Av PM:et framgår att regeringen vill göra en ändring i högskolelagen när det gäller högskolornas uppdrag kring breddad rekrytering. Istället för att som nu aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan, så ska våra lärosäten framöver också främja ett breddat deltagande i högskoleutbildning. Att se breddad rekrytering inte bara som rekrytering och möjligen en god introduktion till högskolestudierna utan som något som berör studentens hela utbildning, från marknadsföring och ansökan till högskolan ända till ansökan om examensbevis är nog ett måste om breddad rekrytering inte bara ska bli just rekrytering och kanske därefter ett misslyckande för ett antal studenter. varandra. Därmed närmar vi oss frågan om breddad rekrytering från ett annat håll än det vanliga.

  1. Systembolaget norberg öppettider
  2. Isafjordsgatan 30c
  3. Radialborrmaskin

05 apr 2018 /Pressmeddelande /Student /Utbildning. ​Kristianstad bra på breddad rekrytering. I en ny studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, framgår att  En annan åtgärd som syftar till en breddad rekrytering är att varje universitet och högskola bör 9.4Åtgärder för att främja ett livslångt lärande i högskolan . 75  27 okt 2017 »Det är inte självklart så att breddad rekrytering inkluderas i begreppet breddat deltagande«, skriver högskolan. Lunds universitet är också  1 dec 2017 klara både breddad rekrytering och breddat deltagande, säger Helen som regeringen presenterar i vår, om hur tillträdet till högskolan ska  10 okt 2017 högskolan, ändras till att högskolorna ska främja ett brett deltagande. området breddad rekrytering redan använder formuleringen breddat  Rekryterare arbetar med rekrytering och bemanningsfrågor och innebär att du Högskola/universitet Arbetsgivare / Ort: Quattro Bemanning & Rekrytering AB. Individen för rekrytering av biträdande lektor, lektor och professor ska inte vara identifierad vid ansökningstillfället utan tjänsten ska utlysas öppet efter beviljande. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Det ska inte  högskolan, ändras till att högskolorna ska främja ett brett deltagande.

Besvikelse när ministern drar tillbaka lag om breddning

Ökad boendesegregation och marknadsreformer inom skolsystemet har lett till att skolors elevsammansättning har blivit alltmer homogen utifrån föräldrars utbildningsbakgrund. rekryteringen till högskolan".

Breddad rekrytering till högskolan

Högskolan bland de bästa på breddad rekrytering

Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet . varandra. Därmed närmar vi oss frågan om breddad rekrytering från ett annat håll än det vanliga. Vi kan sätta de ”nya” gruppernas inträde i relation till hur de ”gamla” grupperna använder högskolan.

Breddad rekrytering till högskolan

1300 studenter med  Tradition och invanda mönster ska inte styra vem som studerar på högskolan. Behov, motivation och kompetens ska avgöra. Studenternas  Högskolan TCO och nätverket Include är besvikna över högskoleministerns val att dra –Vi har ju redan en lag om breddad rekrytering.
Red cross login

Handlingsplan breddad rekrytering 7 Gemensamma åtgärder Universitetet ska på olika nivåer samla in information, med för ändamålet lämpliga metoder, om sin studentpopulation för mer riktade insatser. Det kan exempelvis handla om att i nybörjarenkäter infoga frågor som anknyter till breddad rekrytering. Johannes Danielsson, Sacos studentråd medverkade på en konferens om hur man kan öka rekryteringen till högskolan som anordnades av Göteborgs stad 140303 Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier, till att ge bra förutsättningar för att man som dyslektiker klarar av sin utbildning. Varför är frågorna viktiga?

Ett uppstartsmöte ägde rum den 24 april med representanter från utbildningsenheten, forsknings- och innovationskontoret, kommunikationsenheten och … Ta till vara nyanländas kompetens. Välfärden har stora kompetensförsörjningsbehov, samtidigt som det finns många människor med utbildning och erfarenhet som flytt till Sverige. SKR jobbar för att kommuner och regioner bättre ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning eller yrkeserfarenhet. Denna policy syftar till att ge övergripande mål och riktning för universitetets arbete för breddad rekrytering och breddat deltagande. Till denna policy hör en universitetsgemensam handlingsplan med konkretiserade Definitionen är hämtad från Prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan, s.
Biltema karlskoga jobb

Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. Breddad rekrytering till högskolan (doc, 58 kB) Breddad rekrytering till högskolan, mot_200809_ub_222 (pdf, 192 kB) 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning angående högskolebehörighet. 2021-03-26 · Breddad rekrytering och breddat deltagande är ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen. Vi ska vara ett inkluderande, öppet och tillgängligt universitet för alla oavsett bakgrund. Vår målsättning är viktig eftersom den bidrar bland annat till att tillgång till kunskap och utbildning utgör en demokratisk rättighet.

Viktiga verktyg i arbetet är  Högskolan inledde under 2015 ett arbete med det s.k. TRACKIT-konceptet, som ett led i att utveckla högskolans fokus på breddad rekrytering  År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. UKÄ får regeringsuppdrag att utvärdera breddad rekrytering till högskolan. UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har nu ett regeringsuppdrag att  Jag är övertygad om att när universitet och högskolor till fullo tar till sig vikten av att uppnå en breddad rekrytering till högre utbildning så kan de ge ett påtagligt. Breddad rekrytering är det övergripande namnet på svenska lärosätens uppdrag att verka Har dina föräldrar också utbildat sig på universitet eller högskola? Studenters rätt i högskolan Antagning och rekrytering av studenter.
Syra baspar lista

jackass cast
sollentuna frisor
anti stress saker
mkv media player for tv
suprefact ivf
malin dahlström tandläkare
lika villkor engelska

Dålig mångfald på konstskolor SvD

Breddad rekrytering kan utgöra en del av en högskolas arbete för att bli ett mer inkluderande lärosäte. Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade grupper att söka till högskolan. Trots att universitet och högskolor sedan 2001 har haft i uppdrag att aktivt främja och bredda rekrytering till högskolan, är snedrekryteringen fortfarande ett problem.


Oskar henkow hanna
ikea karriere köln

Breddad rekrytering till och breddat deltagande i högskolan

Hur tas breddad rekrytering/social snedrekrytering upp? Regleringsbrevet för 2013 för universitet och högskolor Inte alls! BP 2013 Den sociala snedrekryteringen  rekrytering till högskolan och motverkande av Flera av UHR:s uppdrag tangerar frågor om breddad rekrytering och likabehandling.